Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK’i 1-3 Kasım 2012 tarihlerinde İzmir’de Altınyunus Resort Otel’de http://www.altinyunus.com.tr düzenlemektedir.Uluslararası Ekonomi Birliği’nin (International EconomicAssociation) desteklediği bu konferansın ana teması, “Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk”tur.

UEK-TEK 2012’de sunulan bildiriler içinden seçilmiş olanlar, 2012’de yayını başlayan“Ekonomi-tek” dergimizde ve ayrıca Cambridge Scholars Publishing tarafından yayınlanacak “Bildiriler Kitabı” içinde yer alacaktır.

Konferans, Ege bölgesinin tarihi mekanlarını çok uygun fiyatlarla gezip görebilmek için de bir fırsat sunmaktadır. Kayıtlar, rezervasyonlar, ulaşım seçenekleri ve turlara ilişkin bilgiler http://teacongress.org  adresindeki bu sitede duyurulmaktadır.

Özet Teslimi İçin Son Tarih: 14 Ağustos, 2012
Özet Kabul Bildirimi: 3 Eylül, 2012
Erken Kayıt, Otel ve Uçak Rezervasyonu İçin Son Tarih:10 Eylül, 2012
Oturum Düzenleme İçin Son Tarih: 14 Ağustos, 2012
Program İlanı: 15 Ekim, 2012
Makale Teslimi İçin Son Tarih: 22 Ekim , 2012

Türkiye Ekonomi Kurumu olarak 1-3 Kasım’da UEK-TEK 2012’de sizi de aramızda görmekten sevinç duyacağız.

En iyi dileklerimizle.

Düzenleme Kurulu


DAVETLİ KONUŞMACILAR

(1 Ekim 2012 Tarihi İtibari İle, Alfabetik Sıralama)

Karim Abadir (Imperial College ; Econometric Theory)
"Lies, Damned Lies, and Statistics? Examples From Finance and Economics"

Masahiko Aoki (Stanford ; IEA)
"What Do We Expect Beyond Divergences?"

Manuel Arellano (CEMFI ; Econometrica ; Applied Econometrics)
"Quantile Selection Models With an Application to Understanding Changes in Wage Inequality"

Kaushik Basu (Cornell; Hindistan Hükümeti Ekonomi Başdanışmanı; Social Choice and Welfare)
"Macroeconomic Policy in India: Challenges and Prospects”

Erdem Başçı (Başkan, T. C. Merkez Bankası)

Ricardo Bielschowsky (UFRJ, CEPAL)
“Brazilian Economic Development and Incentives and Brakes to Investment”

Olympia Bover (İspanya Merkez Bankası)
"Housing Purchases and the Dynamics of Housing Wealth"

Guillermo Calvo (Columbia; NBER; IEA)
“Liquidity Illusions and Sudden Stop: Back to Basics and Back”

Paul Davidson (Journal of Post Keynesian Economics)
"Post Keynesian Theory and Policy for Managing Financial Market Instability and its Relevance to The Great Recession"

He Fan (Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences)
"Structural Changes after the Global Financial Crisis: China's Perspectives"

Fatih Güvenen (Minnesota ; FED)
"The Nature of Countercyclical Income Risk"

Ayse Imrohoroglu (Southern California ; European Economic Review)
“Debt and the U.S. Economy”

Graciela Kaminsky (George Washington; NBER; LACEA; NAJEF)
“International Borrowing Cycles”

Joseph E. Stiglitz (Columbia, IEA, Nobel Ödülü)
“Stable Growth in an Era of Crises: Learning from Economic Theory and History”

Mehmet Şimşek (T. C. Maliye Bakanı)

Stephen Turnovsky (Washington ; Journal of Money Credit and Banking, Macroeconomic Dynamics)
"The Interaction Between Human and Physical Capital and the Growth-Inequality Tradeoff"

Robert H. Wade (London School of Economics)
“The Contribution of Economists to the Second Great Depression”


DAVETLİ OTURUMLAR

“Capital Flows and Monetary Policy”
Düzenleyen : T. C. Merkez Bankası
Konuşmacılar :
- Guillermo Calvo (Columbia; NBER)
“Monetary Policy in Emerging Markets Subject to Sudden Stops”
- Jonathan Ostry (IMF, Deputy Director of the Research Department)
- Frank Warnock (Virginia; NBER)

“Debt Dynamics and Financial Instability”
Düzenleyen : T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Konuşmacılar :
- Carlo Cottarelli (IMF Director of Fiscal Affairs Department)
- Hans J. Blommestein (Tilburg; OECD Head of Bond Market and Public Debt Management Unit)
“Sovereign Risk and the Risk-Free Rate”
- Jurgen von Hagen (Bonn Director of Institute for International Economic Policies)
- Philipp Rother (ECB Head of Fiscal Policies Division)

"Some  Key Issues for Developing Countries”
Düzenleyen : Yılmaz Akyüz (South Centre/UNCTAD)
Konuşmacılar :
- Yılmaz Akyüz (South Centre/UNCTAD) “Growth in the Developing World: The Fallacy of Decoupling”
- Martin Khor (South Centre) “Climate Change: What is at Stake for Developing Countries?”
- Michael Lim Mahhui (SERI-Malaysia) “Asian Initiatives at Monetary and Financial Integration: A Critical Review”
- Richard Kozul-Wright (UNCTAD) “Industrial Policy Redux”
- Ertuğrul Apakan “Least Developed Countries: Istanbul and Rio+20 Towards Sustainable Development”

“Macroeconomic Policy in the Post-crisis Period”
Düzenleyen : Gülçin Özkan (York)
Konuşmacılar :
- Mike Wickens (York) “A Model of Banks with Financial Intermediation and Default”
- Gülçin Özkan (York) “Leaning Against the Wind - Monetary versus Macro-prudential Policies”

"Türkiye’de Temel Toplumsal ve İktisadi Gelişmelerin Değerlendirilmesi"
Düzenleyen : Tuncer Bulutay (Ankara, E)
Konuşmacılar :
- Gülten Kazgan (Bilgi, E) “Dar ve Geniş Etkili Bunalımlar ve 2008 Bunalımının Değerlendirilmesi”
- Korkut Boratav (Ankara, E) “Türkiye’de 1980 Sonrasına İlişkin Bazı Eleştirel Saptamalar”
- Tuncer Bulutay (Ankara, E) “Farklı Dış Kaynaklar Açısından İki Dönemin (1960’lar ve 2003 Sonrası) Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi”
- Bilsay Kuruç (Ankara, E) “Cumhuriyet Ekonomisinin Kuruluşunda İki Mülkiyet Meselesi”

"Macro-finance Modelling of the Yield Curve"
Düzenleyen : Turalay Kenç (Başkan Yardımcısı, T. C. Merkez Bankası)
Konuşmacılar :
- Hans Dewachter (Katholieke Univ.- Leuven)
- Fabio Fornari (ECB)
- Özgür Özel (TCMB)

“İktisatta Kompleksite ve Uygulamaları”
Düzenleyen : Ercan Eren (YTÜ)
Konuşmacılar :
- Ercan Eren (YTÜ) “Kompleksite İktisadı ve Ajan Temelli Modelleme; Metodolojik Bir Yaklaşım”
- Murat Donduran (YTÜ), Hale Kırer (Kültür Üniversitesi), Rüya Eser (SPK) “1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Firma Büyümesi”
- Kaan Öğüt (Bahçeşehir Üniversitesi), Serçin Şahin (YTÜ) “Türkiye’de Finansal İstikrar Sorununa Sistem Dinamiği Yaklaşımı”

“Para Politikası, Finansal İstikrar ve Enflasyon Hedeflemesi”
Düzenleyen : Stratejik Düşünce Enstitüsü
Konuşmacılar :
- Ali Arı (Kırklareli) “Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri”
- Bedri Kamil Onur Taş (TOBB) “Değişken Enflasyon Hedefleri ve Enflasyon Hedeflemesi Başarısının İlişkisi”
- Necat Coşkun (Gazi) “Para Politikası, Makro-İhtiyati Politikalar ve Kredi Genişlemesi İlişkisi”
ICE-TEA 2012/UEK-TEK 2012
PROGRAMME/PROGRAM

1 NOVEMBER / KASIM 2012


SESSIONS/ OTURUMLAR
HALL/
SALON
TITLE OF PAPER/BİLDİRİ BAŞLIĞI

8:00-9:00 Registration/ Kayıt9:00-10:30 Opening Session/ Açılış Oturumu
Balo


Ercan Uygur (President, Turkish Economic Association / Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı)
Erdem Başcı (Governor, Central Bank of Turkey / T.C. Merkez Bankası Başkanı)
Mehmet Şimşek (Minister of Finance, Turkey / T.C. Maliye Bakanı)

10:30-11:00 Coffee Break/ Kahve Arası11:00-12:30

Invited Session/ Davetli Oturum 1
Balo


Stephen Turnovsky Session
"Growth-Inequality, Institutions, Income Risk"
Stephen Turnovsky (University of Washington;
JMC&B; Macroeconomic Dynamics)


The Interaction Between Human and Physical Capital
and the Growth-Inequality Tradeoff


Masahiko Aoki (Stanford University; IEA)

Institutional Trajectories of Economic Development: Theory and the East Asian Economies Compared


Fatih Güvenen
(University of Minnesota ; Minnesota FED)


The Nature of Countercyclical Income Risk
Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


1
Financial Economics
Okyanus
    Session Chair: Gülçin Özkan      

65 Onur Akkaya

The Efficiency Effects of Bank Mergers in Turkey

165 Sibel Çelik Abdullah Yalama
Forecasting Financial Volatility: A Comparison of
High Frequency-Based Volatility Models

153 Aytaç Erdemir

Analyzing the Efficiency of S&P Implied Volatility
as a Forecast of the Future Market Volatility

103 Varvara Isyuk

The Allocation of Liquidity Provisions Across Commercial Banks under Capital Purchase Program in the U.S.
2
Natural Resources and Energy
Gerence-1
    Session Chair: Erhun Kula      

147 Taylan Zafer Bali Aysıt Tansel
Who Rules and Who is Ruled in The World Economy?
An Energy-Entropy Approach

44 Yasuhiro Takarada Takeshi Ogava, Weijia Dong
International Trade and Management of Shared Renewable Resources

55 Augustine Perez Barahona Burcu Afyonoğlu Fazlıoğlu,
Hüseyin Çağrı Sağlam

The Use Of Natural Resources in Capital Accumulation in
an Overlapping Generations Resource Economy

346 Selim Yıldırım İ. Hakan Yetkiner
Energy and Economic Growth: A Model Based Approach
3
Maliye Politikaları ve Mali Sürdürülebilirlik
Denizkızı-3
    Oturum Başkanı: Özlem Önder      

222 Serkan Çınar Melih Özçalık
Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Sürdürülebilirlik: Panel Veri Analizi

186 Dilek Temiz Hüseyin Karamelikli
Türkiye’nin Borç Kompozisyonu

302 Taha Bahadır Saraç

Kamu Açıklarının Sürdürülebilirliği: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri Örneği

166 Feride Bakar Burcu Öngen
Türkiye’de Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Başarımında
Orta Vadeli Harcama Sisteminin Analizi
4
İktisadi Düşünce Okulları ve Bunalım
Gerence-3
    Oturum Başkanı: Erdinç Tokgöz      

113 Metin Sarfati

İktisadın Gizemi, İktisadın Geleceği

307 Selda Atik

Neo-klasik Teoriden Neo-merkantilist Sisteme;
Küresel Finans Kriz Çerçevesinde Bir Değerlendirme

310 Yıldız Zeliha Hatipoğlu

Davranışsal İktisat: Bilişsel Psikoloji ile Krizi Anlamak

257 Sinan Alçın

Politik İktisadın Kavramlar Dünyasındaki Ayak İzleri: Esnek-Güvence
5
Döviz Kurları ve İMKB
Denizkızı-1
    Oturum Başkanı: Aysu İnsel      

198 Cihan Kızıl Fuat Erdal
Türkiye'de İmalat Sanayindeki Firmaların Performansı ile Reel Döviz Kuru Arasındaki İlişki

144 Burcu Berke

Döviz Kurları ve IMKB 100 Endeksi İlişkisi: Yeni Bir Test

246 A. Beyhan Akay Mehmet Zanbak
Döviz Kuru Seviyesinin ve Oynaklığının Dış Ticaret Akımları Üzerine Etkisi

181 Aziz Kutlar Mustafa Akal ,Pınar Torun
İMKB Günlük Endeks Getirileri İçin Uygun Genelleştirilmiş
Farklı Varyans Modelinin Seçimi
6
Risk Analysis-1
Gerence 2
    Session Chair: Ayşe İmrohoroğlu      

117 Juan Manuel Julio Ignacio Lozano, Ligia Melo
Structural Break in the Relationship Between the Global Appetite for Risk
and the Colombian EMBI Spread: The Role of the Fiscal Policy

254 Emrah Şener Sayad Baronyan
How Local is the Local Risk?

51 Kuhanathan Ano Sujithan Sanvi Avoyi-Dovi
The Impact of the Euro Area Debt Crisis on BRIC's Sovereign Risks: Evidence from Credit Default Swap Spreads

288 Alper Duman

Household Debt in Turkey: The Critical Threshold for the Next Crisis12.30-13.30 Lunch Break/ Yemek Arası

13.30-15.00

Invited Session/ Davetli Oturum 2
Balo


"Banks, international borrowing and financial crises"
Organizer: Gülçin Özkan (University of York)
Session Chair: Michael Wickens (University of York)
   
    Michael Wickens (University of York)     A Model of Banks with Financial Intermediation and Default


Graciela Kaminsky (George Washington University;
NBER; LACEA)


International Borrowing Cycles


Gülçin Özkan (University of York)

Global Financial Crisis, Financial Contagion and Emerging Markets
Invited Session/ Davetli Oturum 3
Okyanus


"Macro-finance Modelling of the Yield Curve"


    Organizer: Turalay Kenç (Deputy Governor, Central Bank of Turkey      


Session Chair: Turalay Kenç (Deputy Governor, Central Bank of Turkey)
Hans Dewachter (Katholieke University - Leuven)

Mispricing in the Euro Area Bond Markets? A Macro-Finance Approach


Fabio Fornari (European Central Bank)
Özgür Özel (Central Bank of Turkey)


Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


7
Studies on Inflation
Gerence-1
    Session Chair: Ferda Halıcıoğlu      

178 Ferda Halıcıoğlu

A Dynamic Model of Inflation in Turkey

169 Hasan Murat Ertuğrul Bedri Kamil Onur Taş
Effect of Inflation Targeting on Inflation Uncertainty: SWARCH Methodology

21 Bedri Kamil Onur Taş

Time Varying Inflation Targets, Inflation Expectations and Credibility

177 Esmaiel Abounoori Mohamadreza Abdolahi
Relationship between Stock Market Return and Inflation:
Empirical Evidence for Iran and Turkey
8
Agriculture and Natural Resources
Gerence-2
    Session Chair: Yasuhiro Takarada      

348 Takamune Fujii Yasuhiro Takarada
Resource Exploitation and Fishery Trade: An Empirical Investigation

146 Yılmaz Kılıçaslan Nilgün Çağlarırmak Uslu, Hasan Dudu,
Nesrin Alptekin , Bünyamin Demir

Efficiency of Input Use in Agricultural Production: Evidence from Turkey

232 Sinem Bağçe Bahadır Er
Global Food Crisis of 2008: Winners and Losers

351 Fikret Dülger K.Lopçu, Amila Burgaç,
Esra Ballı

Is Natural Resource-rich Russia Suffering from Dutch Desease? Cointegration Analysis with Sturctural Break
9
Fiscal Policy and Crisis
Gerence-3
    Session Chair: Sara G. Calvo      

62 Ata Özkaya

Failure to Manage Turkish Public Debt Crisis 2000-2001: Has IMF Been Misled?

309 Ayse Ertugrul

Fiscal Solvency and Currency Crises in Emerging Markets:
The Short-Term Debt Flows Perspective

57 Barış Altaylıgil Reşat Can Akkay
The Effect of the Public Debt on the Financial  SystemTransformation: A Case Study for Turkey

32 Mamoru Nagano

Who Issues Debt Securities in Emerging Countries?
10
Uluslararası İktisat ve Büyüme
Denizkızı-1
    Oturum Başkanı: Tuncer Bulutay      

221 Çağatay Karaköy İlkay NoyanYalman
Türkiye’de 1980 Sonrası Dış Borç ve Büyüme İlişkileri

190 Mehmet Yavuz

Türkiye’de İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi :
Bir Zaman Serisi Analizi

180 Ramazan Ekinci Osman Tüzün, Hakan Kahyaoglu
Dış Ticaret Hadleri Ekonomik Büyüme İlişkisi:
Türkiye Üzerine Bir Uygulama

256 Aslı Önay Akçay Filiz Erataş
Cari Açık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Panel Nedensellik Analizi Ekseninde Değerlendirilmesi: BRICT
11
Türkiye Ekonomisi ve İhracat
Denizkızı-3
    Oturum Başkanı: Özhan Üzümcüoğlu      

213 Umut Halaç

Türk Eximbank’ın Türkiye İhracatına Etkisi

298 Güzin Bayar Selman Tokpunar, Yasin Uzun,
Metehan Ünal

Avro Bölgesi Krizi’nin Türkiye İhracatına Sektörel ve
Ülkesel Bazda Etkisi: Panel Veri Analizi

86 Kemal Türkcan Erhan Pişkin
Türkiye İhracatının Büyüme Dinamiği: Yoğun ve Yaygın Ticaretin Rolü

116 Seval Mutlu Çamoğlu Gökhan Saka
Türkiye Fındık İhracat Piyasasında Dış Ticareti  Etkileyen Faktörlerin Analizi15:00-15:30 Coffee Break/ Kahve Molası

15:30-17:30

Invited Session/ Davetli Oturum 4
Balo


Guillermo Calvo Session
"Sudden Stops, Financial Market Instability, Debt"
Guillermo Calvo (University of Columbia, NBER, IEA)

Liquidity Illusions and Sudden Stop: Back to Basics and Back


Paul Davidson (Journal of Post Keynesian Economics)

Post Keynesian Theory and Policy for Managing Financial Market Instability and its Relevance to The Great Recession


Ayşe İmrohoroğlu (University of Southern California; EER)

Debt and the U.S. Economy
           


Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


12
International Trade
Okyanus
    Session Chair: Aysu İnsel      

139 Türkmen Göksel

Financial Constraints and International Trade Patterns.

94 Gülçin Elif Yücel Aysu İnsel
Investigation of New Insights on Exports Between
Turkey And GCC Countries

237 Asli Seda Bilman Serdar Turkeli
Interaction Between International Trade and Economic Growth:
Evidence from Qualitative Comparative Analysis

296 Seda Meyveci Doğanay Selin Sayek Böke
Identifying the Relationship Between Trade and Permanent vs
Transitory Components of Real Exchange Rate

251 Çağrı Levent Uslu

Cointegration and Causality Between Turkish GDP,
Exports and Imports: A Structural Analysis
13
Productivity and Industrialization
Gerence-1
    Session Chair: Ersan Bocutoğlu      

350 Mustafa İsmihan

The Political Economy of Productivity Collapses and Accelerations: The Turkish Experience, 1950-2010

135 Yilmaz Kilicaslan Ilhom Temurov
New Lessons from an Old Strategy:
Import Substitution, Productivity and Competitiveness

234 Başak Çakar Dalgıç Aytekin Güven, Onur Yeni
Wages, Profitability and Product Market Structure:
A Panel Threshold Analysis

114 Koray Akay

The Remaining Mystery of Late Industrialization

75 Zeynep Elitaş Hakan Ercan, Semih Tümen
A Robustness Analysis of the Estimated Trends in the Relative Supply of College Equivalents
14
Knowledge, Technology and Growth
Gerence-2
    Session Chair: Erkan Erdil      

162 Semih Akçomak Erdal Akdeve, Derya Fındık
How do ICT Firms in Turkey Manage Innovation?
Diversity in Expertise versus Diversity in Markets

175 Erkan Erdil Seyit Mümin Cilasun,
Ayşegül Eruygur

Do R&D Expenditures Matter for Labor Productivity
in OECD Countries? An Unresolved Question

239 Selin Sayek Böke Mehmet Özer, Taner Yiğit
The Role of Institution Quality on Growth,
R&D and Optimal Labor Allocation

155 Fatma M. Utku İsmihan

The Role of Knowledge on Economic Growth: The Case of Turkey, 1963-2010

202 Donya Asgarizadeh Esmaiel Abounoori
Effects of ICT on Economic Growth across Asian Countries
15
AB Ekonomisi ve Bunalım
Gerence-3
    Oturum Başkanı: Hakan Naim Ardor      

164 İbrahim Tokatlıoğlu Fahriye Öztürk, Hakan Naim Ardor
2008 Küresel Krizi Sonrasında AB Ülkeleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Histeri Etkisi

332 Ahmet Oğuz Gülçin Güreşçi Pehlivan
2008 Küresel Kriz Sürecinde Avrupa Birliği, Birlik Olabildi mi?

185 Elif Erer Deniz Erer
AB Borç Krizinin Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi

331 Fatma Benli

Euro Krizi Ardındaki Bütçe Disiplini Sorunu: PIIGS Üzerine Ampirik Bir Çalışma

277 Cem Okan Tuncel Ayda Polat
Optimum Para Alanı Teorisi ve Avrupa Birliği’nde Borç Krizi:
Avrupa Parasal Birliğinin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler
16
Finansal İstikrarsızlık: Ülke Örnekleri-1
Denizkızı-1
    Oturum Başkanı: Recep Kök      

275 Müslüme Narin Dilek Kutluay
Küresel Finansal Piyasalarda Değişim ve Yükselen Güçler:
BRIC Ülkeleri

182 Recep Kök Hakan Kahyaoglu; Ramazan Ekinci
Türkiye Ekonomisine Yönelik Risk İştahı: Ulusal ve Uluslararası Finansal Piyasalar İlişkisi

333 Arslan Yiğidim Baki Demirel ve Tolga Dağlaroğlu
Bilanço Düzeltme Sürecinde Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basiretli Politikalar

82 Zeynep Karaçor Volkan Alptekin, Tuba Akar,
Gökhan Akar

İstikrar mı, İstikrarsızlık mı? Türkiye'de Üçüz Açık Analizi

270 Nejat Coşkun N. Hande Sevgi
Maliye Politikası Kuralları: Avrupa Borç Krizi Çerçevesinde Türkiye’de Dönemler Arası Bütçe Kısıtının Değerlendirilmesi
17
Sanayileşme ve Bölgesel İktisat
Denizkızı-3
    Oturum Başkanı: Nalan Ölmezoğulları      

105 Murad Tiryakioğlu

Yerli Üretim Tartışmaları Işığında Türkiye’nin
Geç Sanayileşme Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme

188 Tuğba Gökdoğan Gül Aykut Lenger
Teknoparklar ve Teknoloji Üretimi:
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği

293 Hasan Bakır

Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltmaya Yönelik
Bir Politika Aracı Olarak Yeni Teşvik Sistemi

303 Ayten Ayşen Kaya Elif Tunalı Çalışkan
Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücünün Mobilitesini
Etkileyen Faktörler: Türkiye Uygulaması

98 Selahattin Bekmez Müge Boğa
Elektrik Tüketiminin Belirleyenleri: Türkiye Ekonomisi Örneği

18.30-19.30 Opening Reception/ Açılış Kokteyli

ICE-TEA 2012/UEK-TEK 2012
PROGRAMME/PROGRAM


2 NOVEMBER 2012/ 2 KASIM 2012


SESSIONS/ OTURUMLAR
HALL/
SALON
TITLE OF PAPER/ BİLDİRİ BAŞLIĞI8:00-9:00 Registration/ Kayıt9:00-10:30

Invited Session/ Davetli Oturum 5
Balo
    “Capital Flows and Monetary Policy”      


Organizer: Central Bank of Turkey


    Session Chair: A. Hakan Kara      


Guillermo Calvo (Columbia University; NBER, IEA)

Monetary Policy in Emerging Markets Subject to Sudden Stops


Manuel Marfan (Central Bank of Chile, Deputy Governor)
Jonathan Ostry (IMF, Deputy Director
of the Research Department)

Frank Warnock (University of Virginia; NBER)
Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


18
Gender Economics
Okyanus
    Session Chair: Gülay Günlük Şenesen      

284 Değer Eryar Hasan Tekgüç
Gender Role Attitude and Female Labor Force Participation: A Case Study of İzmir

20 Berna Balcı İzgi İbrahim Akkaş
Do Women at the Top Make a Difference? Women in Management and Firm Performance in Turkey

88 Burça Kızılırmak Emel Memiş, Şirin Saracoglu,
Ebru Voyvoda

The Effects of Changes in The Patterns of Production and
Trade Relations on Female Employment

342 Raziye Selim Öner Günçavdı
Macroeconomic Stability, Economic Growth and the Poverty of Female-Headed Households in Turkey
19
Financial Crisis
Gerence-1
    Session Chair: Sevinç Mıhçı      

39 Özhan Tuncay

Determinants of Financial Crisis in Emerging Market Economies.

349 Natalya Ketenci

The Feldstein –Horioka Puzzle and Structural Breaks: Evidence from the Largest Countries of Asia.

79 Ata Özkaya

Surreptitious Structure of theTurkish Financial Crisis 2000-2001

231 Sevinç Mıhçı Arzu Akkoyunlu Wigley
From Financial Deepening-Growth Nexus to Credit Boom-Financial Crisis Nexus
20
EU Economics
Gerence-2
    Session Chair: Erhun Kula      

163 Ayfer Gedikli

Time is Running Out for Greece and Eurozone: What has to be Done?

69 Erhun Kula

Regional Economic Priorities in the EU

148 H. Burç Aka Bilge Gürsoy
Turkey’s Objective of Full Membership in the EU: To Internalise or not to Internalise

93 Cem Başlevent

Recent Trends in Competitive Balance and
Home-field Advantage in European Football
21 5 Fiscal Policy
Gerence-3
    Session Chair: Erinç Yeldan      

217 Hatice Gökçe Karasoy Erinç Yeldan
A General Equilibrium Analysis of Alternative Fiscal Rules

204 Hamza Polattimur

Housing, Collateral Constraints and Fiscal Policy

161 Sacit Hadi Akdede

Political Attitudes and Tax Revenue Effort of Cities in
Turkey an Empirical Investigation

194 Pınar Derin Güre Damla Hacıibrahimoğlu
Generational Accounting in Turkey
22
Macroeconomic Instability and Crisis
Denizkızı-1
    Session Chair: Bedriye Saraçoğlu      

22 Bedri Kamil Onur Taş

How can Recessions be Brought to an End? Effects of Macroeconomic Policy Actions on Durations of Recessions

267 Johanna Alejandra Pulido Pedraza

The Role of Macroeconomic Instability on Economic Growth Rate: The Case of Colombia, 1950-2009

152 Bedriye Saraçoğlu Seher Nur Sülkü
Assessment of Turkish Economy Vulnerability Considering Leading
Indicators of Financial Crises: 1998-2012 Period

343 Alper Duman E. Ahmet Tonak
Reconstructing Input Output Networks in a Marxian Framework
23
Ödemeler Dengesi
Denizkızı-3
    Oturum Başkanı: Hakan Mıhçı      

281 Serkan Çınar

Cari İşlemler Dengesi Sürdürülebilir mi?
Dönemlerarası Bütçe Kısıtının Test Edilmesi

179 Ramazan Ekinci Hakan Kahyaoglu
Türkiye’de Cari İşlemler Açıklarının Sürdürülebilirliği:
Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yaklaşımı

35 Güven Delice Mehmet Mercan ,Sevgi Sezer
Dış Borç Stoğunun İhracat Performansına Etkisine AB Ülkeleri ve Türkiye Persfektifinden Bir Bakış

208 Belma Sunnetci

Küresel Dengesizlikler ve Türkiye Ekonomisine Yönelik Beklentiler10:30-11:00 Coffee Break/ Kahve Arası

11:00-12:30

Invited Session/ Davetli Oturum 6
Balo
    "Econometric Applications; Wages, Housing, Finance"      
    Session Chair: Manuel Arellano (CEMFI; Econometric Society; AE)      


Manuel Arellano (CEMFI; Econometric Society; AE)

Quantile Selection Models With an Application to Understanding
Changes in Wage Inequality


Olympia Bover (Central Bank of Spain)

Housing Purchases and the Dynamics of Housing Wealth


Karim Abadir (Imperial College; Econometric Theory)

Lies, Damned Lies, and Statistics? Examples From Finance and Economics
Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


24
Household and Consumer Behavior
Gerence-1
    Session Chair: Michelle Turnovsky      

134 Adrian Trifan Carmen Elena Anton
Customer Orientation – Immanent Condıtıon in Exercising the Accounting Profession

197 Harun Yakışık

Wealth of Nations or Wealth of Persons: World Billionaires and Sector Intensity

203 Mehmet Bulut K. Ali Akkemik, Koray Göksal
Worldviews and Intergenerational Altruism - Evidence from Turkey

106 Yuan Zhang Guanghua Wan
Chronic vs Transient Poverty: the Case of Rural China
25
Finansal İstikrarsızlık: Ülke Örnekleri-2
Gerence-2
    Oturum Başkanı: Asaf Savaş Akat      

276 Özge Korkmaz Rahmi Yamak
Türkiye’de Finansal İstikrarsızlık ve Minsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi

131 Ersan Bocutoğlu

2007 Finansal Krizinin Işığında, Anglo-Sakson Kapitalizminin Finansal Kriz Yaratma Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

314 Nihal Gökçe

Mınsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi: Yunanistan Örneği

329 Arslan Yiğidim Baki Demirel, Tolga Daglaroğlu
Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Para Politikası Aracı Olabilir mi?
26
İşgücü Piyasası: Türkiye örneği
Gerence-3
    Oturum Başkanı: Bülent Günsoy      

230 Bedriye Tunçsiper İbrahim Murat Bicil,
Ömer Faruk Biçen

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına İlişkin
Tutumları Üzerine Bir Uygulama

84 Semih Akçomak Burcu Gürcihan
Türkiye İşgücü Piyasında Genel Eğilimler

126 Güler Günsoy SedaTekeli
Asgari Ücret: Türkiye'de Kadın İstihdamı ve Kadının İşgücüne Katılımı Arasındaki İlişkilerin Analizi

318 Yusuf Akan Merve Güngör
Kadın İstihdamı ve Verimlilik Arasındaki İlişki: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama.
27
Bunalım, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Denizkızı-1
    Oturum Başkanı: Suut Doğruel      

271 Işıl Demirtaş

Büyük Durgunluk ve Yeşil Ekonominin Yükselişi: Yeşil Ekonomi, Durgunluktan Çıkış İçin Bir Alternatif Olabilir mi?

125 Bayram Yıldırım

Ticari Açıklık ve İklim Değişikliği: Karşılaştırmalı Ülke Analizi

326 Celal Taşdoğan M. Şükrü Mollavelioğlu,
Hakan Mıhcı

Türkiye’nin Kentsel Çevresel Sürdürülebilirliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

238 Ünal Arslan Hüseyin Karamelikli
Petrol İhracatının Crowding Out Etkisi
28
Risk Analysis-2
Okyanus
    Session Chair: Çiğdem Koğar      

19 Pınar Yeşin

Systemic Risk in Europe Due to Foreign Currency Loans

214 Naib Alakbarov Utku Utkulu
Shocking Aspects of the European Monetary Integration:
Structural VAR Evidence from the EU Member and Candidate Countries

143 Kai Daniel Schmid Michael Schmidt
EMU and the Renaissance of Sovereign Credit Risk Perception

50 William Basset Selva Demiralp
Did Government Support of Banks Boost Lending
29 7 Labor and Employment-1
Denizkızı-3
    Session Chair: Ricardo Bielschowsky      

59 Sibel Cengiz Afşin Şahin
Modelling the Nonlinear Behavior of the Labor Force Participation Rate by STAR Models: An Application for Turkey

63 Hakan Ulucan Semih Tümen, Hakan Ercan
Reassessing the Heterogeneity Hypothesis in Unemployment Dynamics

330 Semih Akçomak Suzanne Kok,
Hugo Rojas-Romagosa

The Effect of Technology and Offshoring on Changes
in Employment and the Task-content of Occupations12.30-13.30 Lunch Break/ Yemek Arası

13:30-15:00

Plenary Session/Oturum
Balo


Joseph E. Stiglitz (Columbia University, IEA, Nobel Laurate)

Stable Growth in an Era of Crises: Learning from Economic Theory and History15:00-15:30 Coffee Break/ Kahve Arası

15:30-17:30

Invited Session/Davetli Oturum 7
“The Global Crisis and Emerging Countries” 
Okyanus


Organizer: Turkish Economic Association
Session Chair: Yılmaz Akyüz
Robert H. Wade
(London School of Economics)


The Contribution of Economists to the Second Great Depression


Kaushik Basu (Cornell University; Vice- President, World Bank; Former Chief Economist, Government of India)

Macroeconomic Policy in India: Challenges and Prospects


He Fan (Institute of World Economics
and Politics, Chinese Academy of Social Sciences)


Structural Changes after the Global Financial Crisis: China's Perspectives


Ricardo Bielschowsky (UFRJ, Brazil; CEPAL)

Brazilian Economic Development and Incentives and Brakes to Investment


Ercan Uygur (President, Turkish Economic Association )

The Global Crisis and the Savings Constraint in Turkey
Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


30 2 Health and Education
Gerence-1
    Session Chair: Aysıt Tansel      

101 Hasan Bülent Kantarcı Mehmet Özbilgin
The Healthcare Export and the Potential of Health Tourism in Turkey

187 Aysıt Tansel Hanife Deniz Karaoğlan
Adult Poor Health, Education and Risky Health Behaviors in Turkey

340 Murat Taşdemir

Time Spent Studying out-of School and Student Achievement

28 Murat G. Kırdar Meltem Dayıoğlu , İsmet Koç
Does Longer Compulsory Education Equalize
Educational Attainment by Gender, Ethnicity,
and Socioeconomic Background?

1 Aysıt Tansel

Intergenerational Educational Transmission in Turkey
31 3 Sectoral Analysis
Gerence-2
    Session Chair: Ümit Şenesen      

36 Gülay Günlük Şenesen Tolga Kaya, Ümit Şenesen
Import Dependency Impacts of the Turkish Construction Sector: A Structural Path Analysis Approach

201 Ertan Oktay Özge Özay
An Empirical Analysis of Turkey’s Export Structure in 1995-2010

255 Hakan Berument Nazire Nergiz Dincer,
Zafer Mustafaoglu

External Income Shocks and Turkish Exports: A Sectoral Analysis

99 Gülçin Elif Yücel A. Suut Doğruel
Quality Competitiveness of Exports In Emerging Countries

279 Seçkin Sunal Murat Donduran
A Heterogenous Agent-based Model for Regulation in Healthcare Sector
32 4 Financial Empirics
Gerence-3
    Session Chair: Karim Abadir      

151 Abdurrahman Korkmaz Aysu İnsel,
Sabiha Korkmaz

Does The Contagion Always Keep Up With The Interdependence:
Some Empirical Evidence

174 Orhan Erdem Belma Öztürkkal
A Tournament Analysis of Mutual Funds in Turkey

244 Zeynep Burcu Bulut Çevik

Does fiscal structure of Europe deepen the effect of the latest recession?

183 Işıl Erol Adem İleri
The Impact of Macroeconomic Factors on Turkish REIT Returns

219 Hassan Heidari Ahmad Molabahrami
Investigation the US Financial Crisis Contagion to Istanbul Stock Exchange: An Application of Bivariate GARCH Models
33 5 Industry and Firm Studies
Denizkızı-3
    Session Chair: Ronald Jean Degen      

205 Ozlem Inanc-Tuncer

Market Size, Market Structure and Prices

337 Mihriban Tağ

Multinational Corporations in China

70 Ronald Jean Degen

Fordism and Taylorism are Responsible for the Early Success and Recent Decline of the US Motor Vehicle Industry

26 Reza Jafari

The Board Characteristics and Company's Financial Performance
34 6 Bunalım ve Borç Dinamikleri
Denizkızı-2
    Oturum Başkanı: Hakan Naim Ardor      

261 Hakan Naim Ardor Fahriye Öztürk,
İbrahim Tokatlıoğlu

Avrupa Borç Krizinden Çıkarılacak Dersler:
Türkiye Ekonomisi İçin Sürdürülebilir Borç Dinamiği

258 Filiz Erataş Hayriye Başçı Nur
Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneği

83 Orhan Çoban Gökhan Akar, Tuba Akar,
Hakan Karagöz

2008 Küresel Finansal Krizinin Türkiye ve Konya Ekonomileri Üzerindeki Etkileri

300 Dilek Sürekçi Serhan Yamaçlı
Türkiye’de Dış Borçlanma ve Bazı Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkiler

150 Üzeyir Aydın Oğuz Kara
Markov Rejim Değişimi Tekniğiyle Türkiye Ekonomisindeki
Krizlerin Konjonktürel Yapısı
35 7 Debt Dynamics and Crisis
Denizkızı-1
    Session Chair: Bruce A. Ramsay      

218 Bruce A Ramsay

Ending Over-Lending: Using the Debt to Cash Flow Ratio to Assess the Credit Worthiness of Turkey

250 Kemal Çakıcı Fatih Konur
Lessons from the European Debt Crisis: Comparing the Experiences
of PIIGS Countries and Turkey

225 Idil Uz Akdogan

The Effects of European Debt Crisis on External Balance:
Is There Any Structural Break in Turkey’s Bilateral Trade?

193 Burak Saltoglu Devrim Yilmaz
Why is it so Difficult and Complex to Solve the European Crisis?

73 Ugo Panizza Andrea Presbitero
Public Debt and Economic Growth: is There a Causal Effect?
ICE-TEA 2012/UEK-TEK 2012
PROGRAMME/PROGRAM


3 NOVEMBER 2012/ 3 KASIM 2012


SESSIONS/ OTURUMLAR
HALL/
SALON
TITLE OF PAPER/ BİLDİRİ BAŞLIĞI

8:00-9.00 Registration/ Kayıt9:00-10:30

Invited Session/ Davetli Oturum 8
Okyanus
    "İktisatta Kompleksite ve Uygulamaları"      
    Düzenleyen: Ercan Eren      
    Oturum Başkanı: Ercan Eren      


Ercan Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Kompleksite İktisadı ve Ajan Temelli Modelleme; Metodolojik Bir Yaklaşım


Murat Donduran (Yıldız Teknik Üniversitesi)

1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Firma Büyümesi


Kaan Öğüt (Bahçeşehir Universitesi)

Türkiye’de Finansal İstikrar Sorununa Sistem Dinamiği Yaklaşımı


Invited Session/ Davetli Oturum 9
Balo
    "Para Politikası, Finansal İstikrar ve Enflasyon Hedeflemesi"      


Düzenleyen: Stratejik Düşünce Enstitüsü
Oturum Başkanı: Nejat Coşkun
Ali Arı (Kırklareli Üniversitesi)

Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri


Bedri Kamil Onur Taş (TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Değişken Enflasyon Hedefleri ve Enflasyon Hedeflemesi Başarısının İlişkisi


Nejat Coşkun (Gazi Üniversitesi)

Para Politikası, Makro-İhtiyati Politikalar ve Kredi Genişlemesi İlişkisi
Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


36
Approaches on Growth and Development
Gerence-1
    Session Chair: Masahiko Aoki      

301 İbrahim Hakan Yetkiner Bahar Bayraktar Sağlam,
Kemal Çağlar Göğebakan

The Role Of Financial Efficiency on Economic Convergence
in Emerging Markets

25 Şirin Saracoğlu Terry L. Roe
Internal Migration, Structural Change, and Economic Growth

173 Ceyhun Elgin Oğuz Oztunalı
Institutions, Shadow Economy and Development

172 Esmaiel Abounoori Donya Asgarizadeh
The Relationship Between Happiness, ICT and Economic Growth
37
Exchange Rates
Gerence-2
    Session Chair: Kerem Alkin      

157 Özer Arabacı Metin Özdemir
Non-Linearities in Exchange Rate Pass Through:Evidence from Turkey, Israel and Mexico

229 Duygu Yolcu Karadam

Real Exchange Rates and Economic Growth

23 Şaban Nazlıoğlu Selim Yıldırım
Causality Between Oil Prices and Exchange Rate:
New Evience via Wavelet Transformation

156 F. Pınar Erdem

Determinants of Business Cycles in Emerging Market Economies:
The Role of Exchange Rate Regimes
38
Labor and Employment-2
Gerence-3
    Session Chair: Gülbin Şahinbeyoğlu      

145 Abdurrahman Aydemir Murat G. Kırdar
Quasi-Experimental Impact Estimates of Immigrant Labor Supply Shocks: The Role of Treatment and Comparison Group Matching and Relative Skill Composition

119 Leyla Baştav

Hysteresis and US Labour Markets (1990-2011)

80 Semih Tümen Tugba Zeydanli
Social Interactions in Job Satisfaction
39
Energy and oil Prices
Denizkızı-1
    Session Chair: Özay Mehmet      

282 A. Nazif Çatık A. Özlem Önder
An asymmetric analysis of the relationship between
oil prices and output: the case of Turkey

200 Deren Ünalmış İbrahim Ünalmış,
Derya Filiz Ünsal

On the Sources and Consequences of Oil Price Shocks:
The Role of Storage

123 Erhan Aslanoğlu Pinar Deniz
Oil Prices Once Again: The Link Towards Middle East Economies

24 Vedat Yorucu Özay Mehmet
Modelling Energy Consumption for Growth in an Open Economy:
ARDL and Causality Analysis for Turkey
40
Turkish Banking System
Denizkızı-2
    Session Chair: Bilsay Kuruç      

48 Mahir Binici Bülent Köksal, Cüneyt Orman
Stock Return Comovement and Systemic Risk in the
Turkish Banking System

96 Ali Arı Raif Cergibozan
The Twin Crises: The Determinants of Banking and
Currency Crises in the Turkish Economy

122 Kurmaş Akdoğan Turalay Kenç ,
Burcu Deniz Yıldırım

Non-core Liabilities as an Indicator of Systemic Risk and a Liquidity
Stress Test Application on Turkish Banking System

77 Ekin Ayşe Özşuca Elif Akbostancı
Risk-Taking Channel of Monetary Policy Transmission: The Case of Turkish Banking System10:30 - 11.00 Coffee Break/ Kahve Arası11.00-12.30

Invited Session/Davetli Oturum 10
Balo
    "Debt Dynamics and Financial Instability"      


Organizer: P. M. Undersecretariat of Treasury, Turkey
Session Chair: Cavit Dağdaş (Deputy Undersecretary, Treasury, Turkey)
Philip Gerson (IMF Deputy Director of Fiscal Affairs Department)

A Strategy for Strengthening the Fiscal Accounts of Advanced Economies


Hans J. Blommestein (University of Tilburg; OECD, Head of Bond Market
and Public Debt Management Unit)


The Debate on Sovereign Risk, Safe Assets and the Risk-Free Rate ---What are Possible Implications for Sovereign Issuers?


Jurgen von Hagen (University of Bonn,
Director of Institute for International Economic Policies)Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


41
Labor and Employment-3
Denizkızı-1
    Session Chair: Bedriye Tunçsiper      

42 Umut Gündüz Tolga Kaya
Regional Employment Generation Potential of Turkish Labor Market

264 Zeynep Başak

Inequality in Turkish Labor Market: Is it Déjà Vu or Permanent?

196 Yasemin Özerkek

Composition of Labor Force and Economic Development in Turkey

58 Meltem Gülenay Chadwick Gönül Şengül
Nowcasting Unemployment Rate in Turkey: Let's Ask Google
42
Monetary Policy-1
Denizkızı-2
    Session Chair: Nicholas Apergis      

321 Oya S. Erdoğdu

An Attempt to Analyse the Effect of Monetary Policy on Consumption
and Income Given The Level of Fiscal Debt

215 Ali Hakan Kara Pınar Özlü; Deren Ünalmış
Financial Conditions and Monetary Policy in Turkey

272 Özer Arabacı

Okun’s Law, Phillips Curve and Monetary Policy Reaction Function:
Turkey Case in the Last Decade

10 Nicholas Apergis Stephen Miller,
Effrosyni Alevisopoulou

The Bank Lending Channel and Monetary Policy Rules: Further Extensions
43
Current Account Analyses
Okyanus
    Session Chair: Çiğdem Koğar      

224 Ceyhun Elgin Tolga Umut Kuzubaş
Current Account Balances and Output Volatility

168 Mustafa Kılınç Fatih Fazilet
Aftermath of Current Account Deficits

209 Kurmaş Akdoğan Tolga Tiryaki
The Composition of Credit Growth and Current Account Dynamics

33 Fatih Konur Kemal Çakıcı
The Relationship Between Growth and Foreign Trade During the Debt Crisis: A Causality Analysis
44
Interest Rates
Gerence-1
    Session Chair: Sanvi Avouyi-Dovi      

227 Yavuz Arslan Bulent Guler
Interest Rates and Foreclosures

8 Joaquim Pinto de Andrade Manoel Carlos de Castro Pires,
Luiz Alberto D´Ávila de Araujo

Term Spread and Macroeconomy in Brazil

338 Kenan Lopcu Nuran Coşkun ,
Süleyman Değirmen

Tax Adjusted Fisher Effect: Does It Hold For the Turkish Economy?

171 S. Avouyi-Dovi G. Horny, P. Sevestre
The Dynamics of Bank Short-term Interest Rate:
the Case of the Euro Area in the Current Crisis.
45
Price Dynamics and Expectations
Gerence-2
    Session Chair: Fatma Doğruel      

100 İbrahim Burak Kanlı

Market-Based Measurement of Expectations on Short-Term Rates in Turkey

149 Hasan Murat Ertuğrul Fatih Mangır
The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis in Turkey: Evidence from
Zivot-Andrews and Lee And Strazicich Unit Root Tests

49 Philippe Andrade Marios Zachariadis
Global Versus Local Shocks in Micro Price Dynamics

111 Fatma Doğruel A. Suut Doğruel
Growth, Openness And Price Convergence In Emerging Countries
46
Enflasyon Çalışmaları
Gerence-3
    Oturum Başkanı: Gülbin Şahinbeyoğlu      

274 Bilge Köksel

Yeni Keynesyen İktisatta Enflasyon Hedeflemesi

262 Aziz Kutlar Hilal Gündoğan
Türkiye'de 2008 Küresel Kriz Sürecinde Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi

283 İbrahim Arısoy Cengiz Aytun
Türkiye’de Bölgesel Enflasyon Yakınsaması: Uygulamalı Bir Analiz

269 Türknur Hamsici Brand Evren Ceritoğlu, Ece Oral
TÜİK-TCMB Tüketici Eğilim Anketi’nin Öncüleme
Performansının Değerlendirilmesi12:30-13:30 Lunch Break/ Yemek Arası

13:30-15:00

Invited Session/ Davetli Oturum 11
Okyanus
    "Türkiye'de Temel Toplumsal ve İktisadi Gelişmelerin Değerlendirilmesi"      


Düzenleyen: Tuncer Bulutay
Gülten Kazgan (Bilgi Üniversitesi, E)

Dar ve Geniş Etkili Bunalımlar ve 2008 Bunalımının Değerlendirilmesi


Korkut Boratav (Ankara Üniversitesi, E)

Türkiye’de 1980 Sonrasına İlişkin Bazı Eleştirel Saptamalar


Tuncer Bulutay (Ankara Üniversitesi, E)

Farklı Dış Kaynaklar Açısından İki Dönemin (1960’lar ve 2003 Sonrası)
Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi


Bilsay Kuruç (Ankara Üniversitesi, E)

Cumhuriyet Ekonomisinin Kuruluşunda İki Mülkiyet Meselesi”
Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


47
Monetary Policy-2
Denizkızı 1
    Session Chair: Hakan Kara      

317 Meltem Topaloğlu

Macroprudentials: Separate From Monetary Policy or Part of It?

287 Mehtap Kesriyeli

Changing Role of Monetary Policy: A Review of Pre and Post Crises

53 Branimir Jovanovic

How Policy Actions Affect Short-Term Post-Crises Recovery?

78 Zeynep Kantur

Aging and Monetary Policy
48
External Debt and Growth
Gerence-1
    Session Chair: Graciela Kaminsky      

85 Drita Konxheli

The external debt and budget stability in the countries in
transition Case of Kosova

191 Hasan Murat Ertuğrul Ahmet Kenar
External Debt and Economic Growth Relationship: A Dynamic Analysis for Turkey

160 Ufuk Demiroglu

Effect of Recent Crises on Potential GDP Growth in Turkey

64 Vivian Norambuena

Serial defaulters: State dependence or unobserved heterogeneity?
49
Game Theory and Mechanism Design
Gerence-2
    Session Chair: Ronald Jean Degen      

212 İlker Arslan Alper Duman
A Network Game of Check Bounces

216 Uğur Özdemir

Uncertainty and Institutional Stability: Microbehavioral Foundations

76 Semih Tümen

A Theory of Intra-Firm Group Design

67 Ronald Jean Degen

Changes in Governance, The Market for Corporate Control and the Mechanisms for Hostile Takeovers in Continental Europe: The Case of Arcelor’s Takeover by Mittal Steel
50
Refah, Yoksulluk ve Emek
Gerence-3
    Oturum Başkanı: Bülent Günsoy      

140 İrfan Kalaycı Barış Aytekin
Büyük Durgunluk ve Avrupa Refah Devleti Modeli Açısından Norveç, Yunanistan ve Türkiye: Diyalektik İlişkiler

45 Mehmet Zanbak Selim Çağatay
“Yetenek” Yaklaşımı Temelinde Yoksulluğun Ölçülmesi:Mersin ve Erzurum İllerinde Yoksulluğun Kayıp Boyutları

315 Eylül Kabakçı Güler Günsoy
Mikrokredinin Kadın Yoksulluğunu Önlemedeki Rolü ve Eskişehir Uygulaması

289 Esra Köten

Yeni Ekonomi Koşullarında Katılık, Esneklik ve Emek
51
Financial Risk and Crisis
Denizkızı -2
    Session Chair: Stephen Turnovsky      

345 Florian Misch Atilim Seymen
The Effects of Countercyclical Fiscal Policy: Firm-Level Evidence from Temporary Consumption Tax Cuts in Turkey

89 Jessica Roldán Peña

Default Risk and Economic Activity: A small Open Economy
Model with Sovereign Debt and Default

292 Hüseyin Murat Özbilgin

Revisiting Benefits from Bond Trade in a Small Open Economy

325 Etkin Özen Cem Baki Şahin,
İbrahim Ünalmış

External Financial Stress and Short Term External Financing Vulnerability in Turkey

15.00-15.30 Coffee Break/ Kahve Arası

15.30-17.30

Invited Session/ Davetli Oturum 12
Okyanus


Some Some Key Issues for Developing Countries
Organizer: Yılmaz Akyüz


  I) Session Chair: Yılmaz Akyüz      

  Martin Khor (South Centre)

Climate Change: What is at Stake for Developing Countries?


Ertuğrul Apakan (Ministry of Foreign Affairs-Turkey)

Least Developed Countries: Istanbul and Rio+20 Towards Sustainable Development

II) Session Chair: Martin Khor  Yılmaz Akyüz (South Centre; UNCTAD)

Growth in the Developing World: The Fallacy of Decoupling


Richard Kozul-Wright (UNCTAD)

Industrial Policy Redux


Michael Lim Mahhui (SERI-Malaysia)

Asian Initiatives at Monetary and Financial Integration: A Critical Review
Contributed Session/ Seçilmiş Oturum


52
Hanehalkı ve Firma Davranışları
Gerence-1
    Oturum Başkanı: Cihan Yalçın      

297 Özgür Özel Cihan Yalçın
Yurtiçi Tasarruflar ve Bireysel Emeklilik Sistemi:
Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

278 Erdal Eroğlu K. Burcu Öngen
Bir Tahsilât Ekonomisi Olarak Türkiye: 2000’li Yıllarda Hanehalkı
Tüketim ve Borçlanma Düzeylerinin Analizi

249 Mustafa Terzioğlu Cem Dişbudak
Büyük Ölçekli Firmaların Farklı Krizlerden Etkilenme Biçimleri:2001 ve 2008 Krizleri

260 Bilge Köksel Tuğçe Yöntem
Sektörel Bazda Kredi Tayınlamasının Değerlendirilmesi: Tekstil Sektörü Üzerine Bir Uygulama (2002:1-2012:06 Dönemi)

259 Bengü Alp Cihan Yalçın
Türkiye’de Şirketler Kesiminde Borç Dolarizasyonu ve Şirketlerin Performansı
53
İktisat Politikaları ve Kurumsal Yapı
Gerence-2
    Oturum Başkanı: Recep Kök      

142 Seyfettin Artan Pınar Hayaloğlu
Kurumsal Yapının İktisadi Büyümeye Etkileri: Panel Veri Analizi

92 Serap Durusoy

Küresel Kriz Sonrası Ortaya Çıkan Sorunsal: Korumacılık

91 Recep Kök Mehmet Çetin
Çevreleşme Sürecinde Yayilmaci Güçlerin Borç Yaratma Politikalari

71 Volkan Gürsel

Rekabet Kurumunun Bağımsızlığı: Son Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

335 Meneviş M. Uzbay Pirili

Kalkınma için Devletin Yeniden İnşası :
Küresel Kapitalizm, Kalkınma ve Devlet
54
Business Cycles
Gerence-3
    Session Chair: Fatih Güvenen      

248 Canan Yüksel

Explaining Business Cycles in Turkey

3 Luiz Alberto D´Ávila de Araújo Joaquim Pinto de Andrade
Yield Curve and DSGE Model in Brasil

158 Erdal Yılmaz

How Do Sources of Tax Revenues React to Business Cycle:
Case of Turkey?

206 Deniz Nebioglu

Do Expectations Matter? Evidence Based on an Estimated DSGE model

18 Ceyhun Elgin Serdar Birinci
Shadow Economy over the Business Cycles
55
Labor and Employment-4
Denizkızı-1
    Session Chair: Meltem Dayıoğlu      

129 Elif Oznur Kan-Acar Aysit Tansel
Defining and Measuring Labor Market Informality in Turkey

102 Gönül Şengül

Ins and Outs of Unemployment in Turkey

199 Seda Köymen

Trade Liberalization Effects on Heterogeneous Labour Market

29 Sırma Demir Şeker Meltem Dayıoğlu
The Emergence of “New Poverty” in Turkey: A Dynamic Analysis
56
Balance of Payments
Denizkızı-2
    Session Chair: Ertan Oktay      

127 Ertan Oktay Giray Gözgör
Estimation of Disaggregated Import Demand Functions for Turkey

130 Öner Günçavdı

The Balance-of-Payments Constraint and Economic Growth
in a Small Island Economy in Isolation: A Theoretical Perspective

132 Helen T. Naughton Pehr-Johan Norbäck,
Ayça Tekin-Koru

Affiliate FDI in Space: The Case of Swedish Multinationals

207 Muhammad Asali Adolfo Cristobal Campoamor
Local Human Capital Formation and Optimal FDI
57
Household Behavior
Denizkızı-3
    Session Chair: Aytül Ganioğlu      

54 Adem Yavuz Elveren Meltem Dayıoğlu
The Impact of the 2008/9 Crisis on the Consumption Pattern in Turkey

138 Türkmen Göksel Harun Öztürkler
The Impact of Global Financial Crisis
on Household Consumption Behavior in Turkey

74 Cihan Yalçın Aytül Ganioğlu
Are Foreign and Domestic Savings Perfect Substitutes in Financing
Domestic Capital? A Cross-country Study with Special Emphasis on Turkey

154 Orhan Erdem Burak Can
Savings Self-Control Problems in Different Income Groups

61 Seyit Mümin Cilasun Murat Güray Kırdar
Household Structure, and Household Income and its Components over the Life-Cycle in Turkey

TURLAR

1) Tam Gün “Efes – Meryem Ana Evi – Şirince” Turu
31 Ekim 2012
Öğle Yemeği ve Giriş Ücretleri Dahil
Kişi Başı: 110 TL

2) Tam Gün “Efes – Meryem Ana Evi – Şirince” Turu
4 Kasım 2012
Öğle Yemeği ve Giriş Ücretleri Dahil
Kişi Başı: 110 TL


DÜZENLEME/BİLİM KURULU

Ercan Uygur (TEK)

Bedriye Tunçsiper (TEK)

Oya S. Erdoğdu (TEK)

Fahriye Öztürk (TEK)

Nalan Ölmezoğulları (TEK)

Bülent Günsoy (TEK)

Hakan Mıhcı (TEK)


Elif Akbostancı (ODTÜ)

Yılmaz Akyüz (UNCTAD)

Hakan Berüment (Bilkent)

Selin Sayek Böke (Bilkent)

Selva Demiralp (Koç)

Ertugrul Deliktaş (Ege)

Fatma Doğruel (Marmara)

Suut Doğruel (Marmara)

Hasan Ersel (Sabancı, E)

Alpay Filiztekin (Sabancı)

Türkmen Göksel (Ankara)

Bülent Güloğlu (Pamukkale)

Burak Günalp (Hacettepe)

Ferda Halıcıoğlu (Yeditepe)

Aysu İnsel (Marmara)

Hakan Kahyaoğlu (Dokuz Eylül)

İrfan Kalaycı (İnönü)

Recep Kök (Dokuz Eylül)

Celal Küçüker (Pamukkale)

Özlem Önder (Ege)

Gülçin Özkan (York)

Burak Saltoğlu (Boğaziçi)

Şirin Saracoğlu (ODTÜ)

Bedriye Saraçoğlu (Gazi)

Serdar Sayan (TOBB ETU)

Alev Söylemez (Gazi)

Gülay Günlük Şenesen (İstanbul)

Ümit Şenesen (İTÜ)

Fikret Şenses (ODTÜ)

Aysıt Tansel (ODTÜ)

İnsan Tunalı (Koç)

Özhan Üzümcüoğlu (TEK Vakfı)

Hasan Vergil (Zonguldak Karaelmas)

Erinç Yeldan (Bilkent)

Hakan Yetkiner (İzmir Ekonomi)

Nuri Yıldırım (YTÜ, E)

Vedat Yorucu (Doğu Akdeniz)

DANIŞMA KURULU

Selahattin Babüroğlu (TEK Vakfı)

Tuncer Bulutay (Ankara, E)

Şadi Cindoruk (TEK Vakfı)

Gürgan Çelebican (TEK Vakfı)

Fikret Görün (TEK Vakfı)

Gülten Kazgan (Bilgi, E)

Turalay Kenç (TCMB)

Bilsay Kuruç (Ankara, E)

İlker Parasız (TCMB)

Halil Seyidoğlu (Doğuş)

Erdinç Tokgöz (Hacettepe, E)

Durmuş Yılmaz (T.C. Cumhurbaşkanlığı)


İktisat Bölümü Başkanları

Halil Çivi (Adnan Menderes)

Hüsnü Erkan (Dokuz Eylül)

İbrahim Erol (Celal Bayar)

Yaprak Gülcan (Dokuz Eylül)

Nevzat Güran (Gediz)

Umut Halaç (Yaşar)

Mehmet Karakaya (Katip Çelebi)

Ayla Oğuş (İzmir Ekonomi)


MALİ DESTEKLER

PLATİN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

ALTIN

Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı
T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı

GÜMÜŞ

Türkiye İş Bankası
Garanti Bankası

BRONZ

DenizBank

MEDYA DESTEKLERİ

Milliyet

BLOOMBERG HT


Konferans Değerlendirmeleri