Yazarlar İçin Rehber

1.Makaleler Türkçe ya da ingilizce dillerinde yazılabilir. Makalelerde Amerikan veya İngiliz ingilizceleri bütünlük arz edecek sekilde kullanılabilir.

2.Kapak sayfası makalenin kısa ve bilgilendirici baslığını, yazar isimlerini, yazarların bağlı oldukları kurumları, iletisim kurulacak yazarı (iletisim bilgileri dahil) makalenin özetini (100-150 kelime), anahtar kelimeleri (en fazla 6 adet) ve iki rakamdan olusan iki veya üç adet JEL (Journal of Economic Literature) kodunu içermelidir.

3.Türkçe yazılmıs makaleler hem İngilizce hem de Türkçe özetler (100-150 kelime) ile İngilizce ve Türkçe baslıklar içermelidir. Anahtar kelimeler hem Türkçe hem de İngilizce yazılmalıdır.

4.Makaleler MS Office Word formatında yazılmalıdır.

5.Makalenin uzunluğunun yaklasık 35 (A4) sayfayı geçmemesi beklenmektedir. Ayrıca satır aralıkları 1.5 olmalıdır. Makaleler 12 punto Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır.

6.Bölüm ve alt bölümleri belirlemek üzere olusturulan baslıklar ve alt baslıklar ondalık sayılar kullanılarak numaralandırılmalı ve birbirinden ayrılmalıdır. Örnekler:

2.Model Çerçevesi

2.1Tüketiciler

7.Makaleye ek bilgiler Ek bölümünde toplanmalı ve Kaynaklar bölümünden önce yer almalıdır.

8.Makaleler e-posta yoluyla tektrtr@gmail.com adresine gönderilmelidir.

9.Denklemler, tablolar ve grafikler sıralı olarak numaralandırılmalıdır.

10.Tablo ve grafiklere uygun baslıklar konulmalıdır.

11.Dipnotların sayısı ve uzunluğu sınırlandırılmalı ve ilgili sayfanın altında yer almalıdır.

12.Ondalık ayracı olarak nokta kullanılmalı ve basamakları ayırt etmek için virgül kullanılmamalıdır.

13.Kaynaklar makalenin sonunda yer almalıdır. Atıfların tümü metin içinde olmalı (dipnotlarda değil) ve atıfların, tek yazar olması durumunda yazarın soyadı, iki yazar olması durumunda her iki yazarın soyadı, ikiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadı ve ardından “vd.” ifadesi ile kaynağın yayınlanma tarihi verilerek yapılmalıdır. Atıfta bulunulan bir yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayınlanmıs çalısması varsa, bunlar kaynak tarihini takiben ‘a’ ve ‘b’ gibi küçük harflerle gösterilmelidir. [Örnek (Nickell (1979a)), (Nickell (1979b))]. Örnekler:

Dergi içindeki makaleyi kaynak gösterme: Krugman, Paul R., (1979), “Increasing Returns, Monopolistic Competition, Testing and International Trade,” Journal of International Economics, 9, s. 469-479.

Kitabı kaynak gösterme: Goodhart, Charles A. E., (1995), The Central Bank and the Financial System, London: Macmillan.

Derleme kitap içindeki bir bölümü kaynak gösterme: Reinganum, Jennifer F., (1989), “The Timing of Innovation: Research and Development and Diffusion,” Richard L. Schmalansee ve Robert Willig, der., içinde Handbook of Industrial Organization, Vol. I., Amsterdam: North-Holland, s. 849-908.

Tartısma metnini kaynak gösterme: Acemoğlu, Daron and Simon Johnson, (2003), “Unbundling Institutions,” NBER Working Paper No. 9934.

14.Yazarlar, kısa alıntılarda sayfa numarası vermelidir [Örnek Samuelson (1958, s. 467) ]. Uzun alıntılarda, alıntının üstünde ve altında birer satır bosluk bırakılmalı ve alıntı sol tarafa bosluk bırakılıp satır bası yapılarak tırnak içerisinde yazılmalıdır.

15.İstendiğinde yazarlar sonuçları yeniden üretebilmek için veri ve yazılım kodlarını vermelidir.

16.Yayınlanan makalenin içeriğiyle ilgili yasal sorumluluk yazara aittir.

17.  Bir yazar en çok iki özet gönderebilir.